Levestandard

Mål for gjennomsnittlig tilførsel av goder i et gitt område i en gitt periode. For nasjoner er det vanlig å nytte gjennomsnittlig brutto nasjonalprodukt pr. innbygger som mål.
  • Treff: 539
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login