Leksikografisk heuristikk

Når en forbruker velger den beste merkevaren ut ifra hva vedkommende opplever som det viktigste attributt.
  • Treff: 684
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login