Langsiktig gjeld/egenkapital

Et forholdstall som sier noe om et selskaps evne til å innfri sine langsiktige forpliktelser til aksjonærene. Har konkurrentene for stor langsiktig gjeld i forhold til aksjekapitalen, kan det få negative konsekvenser.
  • Treff: 560
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login