Kvasiforsøk

Forsøk som ikke fyller kravene til vitenskapelig framgangsmåte, men som kan ha en viss verdi likevel.
  • Treff: 569
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login