Kvalitetsmerking

Spesifisering av utvalgte egenskaper, i form av symboler, tall og betegnelser på varen selv, emballasjen, bruksanvisningen e.l.
  • Treff: 541
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login