Kvalitativ markedsundersøkelse

Dypere intervjuer som har til hensikt å lære å kjenne og forstå et problem eller synspunkt - ikke generalisere. Gjennomføres ofte forut for den kvantitative undersøkelser.
  • Treff: 609
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login