Kvalifikasjon

Skikkethet for en stilling eller oppgave, ervervet gjennom formell utdannelse, opplæring og trening.
  • Treff: 523
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login