Kundeverdi

De parametere og verdisettinger av dem som en kunde vektlegger ved kjøp.
  • Treff: 642
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login