Konverteringsoptimalisering (CRO)

Handler om å legge til rette slik at størst mulig andel av besøkende på nettsiden konverterer til kunder. Det er om å gjøre å få mest mulig ut av en kunde, og ved konverteringsoptimalisering setter man i gang de tiltak hvor man kan oppnå akkurat dette.
  • Treff: 551
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login