Konkurs

Rettslig framgangsmåte som fører til at en som ikke kan betale de fordringer andre har på ham, mister råderetten over sitt bo. Boet realiseres, og utbyttet fordeles mellom fordringshaverne. Brukes i dagligtalen om det som går forut for og er forutsetningen for konkurs: insolvens.
  • Treff: 579
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login