Konkurransemessig referanseramme

Tett knyttet til beslutninger om målgrupper, og dermed også definerer hvilke som bør fokuseres på i en konkurranseanalyse.
  • Treff: 736
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login