Konfidensintervall

Statistisk begrep, gir uttrykk for hvor stor statistisk feilmargin man vil akseptere i resultatet av en markedsundersøkelse.
  • Treff: 518
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login