Komparative fortrinn

Fordeler eller spesifikke egenskaper ved eget produkt eller egen virksomhet, som vil gi ett fortrinn fremfor konkurrentene i forhold til de utvalgte målgruppene.
  • Treff: 552
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login