Kommunikasjonsmodell

Viser at kjøperen går fra å bli eksponert for budskapet (exposure), gjennom mottaking (reception), kognitiv respons, holdning, og intensjon til kjøpshandling.
  • Treff: 623
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login