Know-how

Kunnskap, erfaring. Begrep som brukes om kunnskaper og erfaringer av teknisk eller kommersiell art og som er særpreget for en bedrift eller en institusjon.
  • Treff: 558
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login