Kjøpsatferden

Påvirkes av fire grupper av faktorer: kulturelle (kultur, delkultur og samfunnsklasse), sosiale/referansegrupper, familie, roller og status), personlige (alder og familiesituasjon, yrke, økonomi, livsstil, personlighet og selvbilde), og psykologiske (motivasjon, persepsjon, læring, oppfatninger og meninger).
  • Treff: 531
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login