Kjøpevane

Forholdsvis stabile mønstre i kjøper-atferd, særlig i innkjøpshyppighet, innkjøpssted, innkjøpstidspunkt og innkjøpsmåte.
  • Treff: 561
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login