Kjøpertrofasthet

Det at en kjøper er trofast mot et bestemt merke eller en bestemt leverandør. Måles også i antall kjøp av merket som andel av antall kjøp av produkttypen: merketrofasthet.
  • Treff: 510
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login