Kjøperatferd

Atferd spesiell for kjøpere eller i kjøpeprosesser eller kjøpesituasjoner. Gjerne beskrevet for grupper av kjøpere og for produktområder og forholdsvis lengre perioder. Jf. kjøpevane.
  • Treff: 550
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login