Kjøpekraft

Uttrykk for disponibel inntekt, det som står til disposisjon for å kjøpe varer og tjenester til privat forbruk.
  • Treff: 620
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login