Kjerneverdier

(1) Verdisystemene som ligger til grunn for forbrukernes holdninger og atferd, og som styrer folks valg og ønsker over lang sikt, og (2) lite sett med leveregler bedrifter ofte utvikler i forbindelse med strategi- og visjonsformulering.
  • Treff: 842
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login