Katastrofe

En omfattende ulykke eller ulykkelig hendelse. Uttrykket kan knyttes til tap av menneskeliv og store materielle skader, eller til store økonomiske tap som følge av omfattende feildisponeringer.
  • Treff: 566
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login