Kanalmakt

Evnen til å endre kanalmedlemmenes atferd slik at de handler annerledes enn de eller ville ha gjort.
  • Treff: 582
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login