Irreversibel kostnad

Kostnad som ikke kan fås tilbake når den en gang er påløpt, f.eks. reklamekostnad.
  • Treff: 605
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login