Intern markedsføring

Et element i den helhetlige markedsføringen som går ut på å ansette, lære opp og motivere dyktige medarbeidere som ønsker å stå til tjeneste for kundene.
  • Treff: 581
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login