Innstilling

Skriftlig utredning, tilråding, vanligvis avgitt etter oppdrag og på basis av faglig innsikt og særlig studium av den sak det gjelder, f.eks. komitèinnstilling, innstilling fra sakkyndig(e).
  • Treff: 552
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login