Innkjøpskostnad

Kostnad med å gjennomføre innkjøp - ut over selve innkjøpsprisen.
  • Treff: 545
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login