Innkjøpsfunksjon

Funksjon i bedriftsorganisasjonen som vanligvis gjelder alt innkjøp av råstoffer, halvfabrikata, hjelpestoffer og drivstoffer.
  • Treff: 528
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login