Indirekte kostnad

Kostnad som ikke logisk kan henføres til en bestemt kostnadsbærer og kan derfor heller ikke belastes denne direkte i et kostnadsregnskap.
  • Treff: 564
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login