Ikke-statistisk utvalg

Dette innebærer at du definerer et utvalg av en populasjon hvor utvalget rent statistisk kun representerer seg selv i en markedsundersøkelse.
  • Treff: 568
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login