Idèanalyse

Første grovvurdering av markeds- og produktidè, før den enten forkastes eller undersøkes videre.
  • Treff: 651
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login