Heuristikk

Er læren om hvordan man best oppnår og lagrer kunnskap, og er en gren av filosofien. Heuristikken beskjeftiger seg med metodene som kan eller bør brukes for å oppnå ny erkjennelse, for å løse problemer og for å beskrive metodene. Tommelfingerregler eller mentale snarveier i beslutningsprosessen.
  • Treff: 873
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login