Handelsvarer

Varer som forbrukeren i utvelgelses- og kjøpsprosessen gjerne sammenligner med hensyn til egnethet, kvalitet, pris og stil.
  • Treff: 591
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login