GRP

Gross rating points (GRP) og Target Rating Points (TRP) er betegnelser på valutaer som brukes i mediemarkedet.
  • Treff: 612
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login