Gransking

Grundig undersøkelse av et avvik eller et uheldig forhold, for å klarlegge hendelses- og årsakssammenheng.
  • Treff: 560
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login