Fysisk distribusjon

Innebærer planlegging, gjennomføring og kontroll av den fysiske strøm av råvarer og ferdige produkter fra opprinnelsessted til de steder de forbrukes for å dekke kundenes behov med fortjeneste.
  • Treff: 604
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login