Fokusgruppe

En gruppe på 6 til 10 personer so er nøye utvalg på bakgrunn av visse demografiske, psykografiske eller andre kriterier og samlet for å drøfte ulike emner av interesse.
  • Treff: 577
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login