Faktoring

Finansieringsform som består i at et foretak stiller kapital til disposisjon for et annet, mot å overta deres tilgodehavende hos kunder og samtidig overta inkasso og andre regnskaps-funksjoner.
  • Treff: 616
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login