Etterspørselselastisitet

Mål som angir hvordan etterspørselen ventes å variere med variasjoner i pris (eller andre konkurransemidler) eller inntekt (eller andre miljøstørrelser).
  • Treff: 713
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login