Etterspørselsanalyse

Undersøkelse for å finne ut hvordan etterspørselen påvirkes av ulike faktorer og variabler, som pris, inntekt, salgsinnsats o.a.
  • Treff: 652
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login