Estimering

Kunsten å forutse hva kjøperne sannsynligvis kommer til å gjøre under gitte omstendigheter.
  • Treff: 573
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login