Erfaringsgenerering

Identifisering, vurdering og registrering av erfaring, for oppsamling i kunnskapsbaser som kan komme en selv eller andre til nytte seinere.
  • Treff: 577
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login