Ekspansjonsmatrise

Flerfeltstabell til å studere utvidelsesmuligheter i forskjellige dimensjoner, f.eks. produkter og markeder.
  • Treff: 868
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login