Effekthierarki-modellen

Viser hvordan kjøper kommer frem til kjøpshandlingen ved å gå igjennom: oppmerksomhet, kunnskap, ønske, preferanse og overbevisning.
  • Treff: 936
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login