Dybdeintervju

Personlig intervju for å undersøke motiver til en bestemt handling.
  • Treff: 633
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login