Displayannonsering/Performance display

Er annonser på nettet som fanger målgruppens oppmerksomhet gjennom tekst bilde eller animasjon. Dette er den mest brukte annonseringsformen på nettet, og den er svært effektiv da man kan bruke data til å spisse budskap og treffe riktigmålgruppe til riktig tid.
  • Treff: 551
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login