Differensiert markedsføring

Markedsføringstiltak som retter seg mot flere definerte segmenter.
  • Treff: 659
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login