Det sosiale markedsføringsbegrep

Er basert på en oppfatning om at oppgaven for en organisasjon er å klarlegge behov og ønsker hos målgruppene, å utforme sitt tilbud bedre enn konkurrentene, og å gjøre det på en måte som ivaretar forbrukernes og samfunnets interesser.
  • Treff: 555
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login