Det betjente marked

Den delen av det kvalifiserte aktuelle markedet som bedriften bestemmer seg for å satse på, også kalt målgruppen.
  • Treff: 562
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login