Demografisk segmentering.

Ved demografisk segmentering deles markedet opp etter demografiske kriterier: Alder, kjønn, familiestørrelse, familiestatus, inntekt, yrke, utdanning.
  • Treff: 862
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login